Ngày 22.3 sẽ nối lại tìm kiếm nạn nhân thủy điện ở Rào Trăng 3

Lực lượng chức năng sẽ trở lại tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào trăng 3 vào ngày 22.3. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng sẽ trở lại tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào trăng 3 vào ngày 22.3. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng sẽ trở lại tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào trăng 3 vào ngày 22.3. Ảnh: PV
Lên top