Ngày 22.12: Mạng 5G Viettel đã dùng được trên điện thoại Samsung

Lên top