Ngày 20.11 ngổn ngang sau bão lũ ở Trà Leng

Những học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) mong ngóng được đi học trở lại. Ảnh: Tường Minh
Những học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) mong ngóng được đi học trở lại. Ảnh: Tường Minh
Những học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) mong ngóng được đi học trở lại. Ảnh: Tường Minh
Lên top