Ngày 20.10, Hải Dương công bố cấp độ số 2 - vùng vàng

Hải Dương công bố cấp độ dịch cấp 2 - vùng vàng từ ngày 20.10. Ảnh minh hoạ Đặng Luân
Hải Dương công bố cấp độ dịch cấp 2 - vùng vàng từ ngày 20.10. Ảnh minh hoạ Đặng Luân
Hải Dương công bố cấp độ dịch cấp 2 - vùng vàng từ ngày 20.10. Ảnh minh hoạ Đặng Luân
Lên top