Ngày 1.8, Bộ Y tế công bố những địa điểm mới có thể lây COVID-19

Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Xét nghiệm mắc COVID-19. Ảnh: Lê Bảo.
Lên top