Ngày 1.7 bắt đầu chạy thử đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội

Từ 1.7.2021 sẽ chạy thử toàn tuyến trên cao đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: LĐ
Từ 1.7.2021 sẽ chạy thử toàn tuyến trên cao đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: LĐ
Từ 1.7.2021 sẽ chạy thử toàn tuyến trên cao đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: LĐ
Lên top