Ngập lụt ở huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu có phải do thuỷ điện Trị An xả lũ?

Thuỷ điện Trị An xả lũ chiều ngày 24.9. Ảnh: HAC
Thuỷ điện Trị An xả lũ chiều ngày 24.9. Ảnh: HAC
Thuỷ điện Trị An xả lũ chiều ngày 24.9. Ảnh: HAC
Lên top