Ngập lụt nặng ở Hòa Vang, Đà Nẵng còn lý do... nhân tai

Huyện Hòa Vang còn khoảng 4.500 hộ còn bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Hữu Long
Huyện Hòa Vang còn khoảng 4.500 hộ còn bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Hữu Long
Huyện Hòa Vang còn khoảng 4.500 hộ còn bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Hữu Long
Lên top