Ngập lụt nặng ở Chương Mỹ: Hà Nội sẽ đề xuất kè đê sông Bùi bằng bêtông

Khu vực đê sông Bùi được đắp thêm các tải cát hộ đê. Ảnh Trần Vương
Khu vực đê sông Bùi được đắp thêm các tải cát hộ đê. Ảnh Trần Vương
Khu vực đê sông Bùi được đắp thêm các tải cát hộ đê. Ảnh Trần Vương
Lên top