Ngập lụt Chương Mỹ: Lời giải nào cho an toàn dân cư và an ninh đê điều?

Người dân ở xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) đang phải sống trong cảnh ngập lụt nhiều ngày qua. Ảnh Văn Thắng.
Người dân ở xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) đang phải sống trong cảnh ngập lụt nhiều ngày qua. Ảnh Văn Thắng.
Người dân ở xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) đang phải sống trong cảnh ngập lụt nhiều ngày qua. Ảnh Văn Thắng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top