Ngành y tế Đắk Nông: Thi sát hạch nhưng không chọn người cao điểm

CDC Đắk Nông - nơi có việc tổ chức sát hạch kế toán và phụ trách kế toán, nhưng quá trình bổ nhiệm không căn cứ vào kết quả sát hạch. Ảnh: Lin Xong
CDC Đắk Nông - nơi có việc tổ chức sát hạch kế toán và phụ trách kế toán, nhưng quá trình bổ nhiệm không căn cứ vào kết quả sát hạch. Ảnh: Lin Xong
CDC Đắk Nông - nơi có việc tổ chức sát hạch kế toán và phụ trách kế toán, nhưng quá trình bổ nhiệm không căn cứ vào kết quả sát hạch. Ảnh: Lin Xong
Lên top