Ngành y tế Đà Nẵng mong bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không phải hoạt động

Ngành y tế Đà Nẵng mong bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không cần phải hoạt động. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngành y tế Đà Nẵng mong bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không cần phải hoạt động. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngành y tế Đà Nẵng mong bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không cần phải hoạt động. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top