Ngành tòa án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP