Ngành giao thông tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa lũ

Đường phố Huế bị ngập khiến giao thông bị ngưng trệ. Ảnh LDo
Đường phố Huế bị ngập khiến giao thông bị ngưng trệ. Ảnh LDo
Đường phố Huế bị ngập khiến giao thông bị ngưng trệ. Ảnh LDo
Lên top