Ngành giao thông huy động tổng lực ứng phó bão số 10

Ngành đường sắt nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh VNR
Ngành đường sắt nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh VNR
Ngành đường sắt nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh VNR
Lên top