Ngành giáo dục chi sai tiền chế độ do đọc văn bản… không kỹ

Thanh tra nhà nước tỉnh Đắk Nông yêu cầu kiểm điểm nhiều lãnh đạo ngành giáo dục chi phụ cấp sai đối tượng. Ảnh: Sở GDĐT Đắk Nông
Thanh tra nhà nước tỉnh Đắk Nông yêu cầu kiểm điểm nhiều lãnh đạo ngành giáo dục chi phụ cấp sai đối tượng. Ảnh: Sở GDĐT Đắk Nông
Thanh tra nhà nước tỉnh Đắk Nông yêu cầu kiểm điểm nhiều lãnh đạo ngành giáo dục chi phụ cấp sai đối tượng. Ảnh: Sở GDĐT Đắk Nông

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top