Ngành đường sắt khắc phục bão lũ thông tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Cán bộ công nhân viên khắc phục sự cố. Ảnh; Trần Văn Hùng
Cán bộ công nhân viên khắc phục sự cố. Ảnh; Trần Văn Hùng
Cán bộ công nhân viên khắc phục sự cố. Ảnh; Trần Văn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM