Ngành đường sắt dự báo lỗ hơn 600 tỉ đồng, xin miễn phí hạ tầng

Ngành Đường sắt gặp khó khăn khi dịch COVID-19. Ảnh: đặng tiến
Ngành Đường sắt gặp khó khăn khi dịch COVID-19. Ảnh: đặng tiến
Ngành Đường sắt gặp khó khăn khi dịch COVID-19. Ảnh: đặng tiến
Lên top