THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG VỀ GIÁ ĐIỆN CHO KHU NHÀ TRỌ CÔNG NHÂN:

Ngành điện khuyến khích người lao động tố cáo vi phạm

Người dân có thể giám sát việc đo chỉ số điện thông qua hệ thống đo điện tử hiện đại. Ảnh: TIẾN HIỆP
Người dân có thể giám sát việc đo chỉ số điện thông qua hệ thống đo điện tử hiện đại. Ảnh: TIẾN HIỆP