Ngành điện Đắk Lắk gấp rút cấp điện cho bệnh viện dã chiến phòng COVID-19

Công nhân ngành điện triển khai cấp điện cho Bệnh viện dã chiến.
Công nhân ngành điện triển khai cấp điện cho Bệnh viện dã chiến.
Công nhân ngành điện triển khai cấp điện cho Bệnh viện dã chiến.
Lên top