Ngàn người chen chân thắp nhang, bốc tro, quệt tiền lư hương cầu may

Lên top