Ngán ngẩm với kiểu ăn mặc "thiếu vải" ở chốn linh thiêng

Những hình ảnh này không thiếu ở những nơi linh thiêng.
Những hình ảnh này không thiếu ở những nơi linh thiêng.