Ngân hàng thực phẩm vì người nghèo

Các bạn tình nguyện viên FBVN tham gia nấu 500 suất ăn cho trẻ em và cán bộ nhân viên tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè.
Các bạn tình nguyện viên FBVN tham gia nấu 500 suất ăn cho trẻ em và cán bộ nhân viên tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè.
Các bạn tình nguyện viên FBVN tham gia nấu 500 suất ăn cho trẻ em và cán bộ nhân viên tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top