Ngân hàng Thế giới cam kết giúp Việt Nam giải quyết vấn đề an sinh xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Bộ LĐTBXH.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Bộ LĐTBXH.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Bộ LĐTBXH.
Lên top