Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam: Mỗi năm cung cấp sữa mẹ cho 4.000 trẻ

Khánh thành Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam
Khánh thành Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam