Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt để đạt được mục tiêu kép

Ông Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: TL
Ông Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: TL
Ông Phạm Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: TL
Lên top