Ngăn chặn video xấu độc, lập mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Những video có nội dung phản cảm của kênh YouTube Timmy TV. 
Ảnh: Chụp màn hình
Những video có nội dung phản cảm của kênh YouTube Timmy TV. Ảnh: Chụp màn hình
Những video có nội dung phản cảm của kênh YouTube Timmy TV. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top