Ngăn chặn tình trạng xe ghép, tỉnh Sơn La ban hành chỉ đạo mới

Chốt kiểm dịch COVID-19 trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Chuyên.
Chốt kiểm dịch COVID-19 trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Chuyên.
Chốt kiểm dịch COVID-19 trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Chuyên.
Lên top