Ngăn chặn lợi dụng hình ảnh bác sĩ, bệnh nhân để bán hàng đa cấp

Tràn lan các quảng cáo lương y, thần y online tự xưng đang trở thành hiện tượng nhức nhối gần đây. Ảnh chụp màn hình
Tràn lan các quảng cáo lương y, thần y online tự xưng đang trở thành hiện tượng nhức nhối gần đây. Ảnh chụp màn hình
Tràn lan các quảng cáo lương y, thần y online tự xưng đang trở thành hiện tượng nhức nhối gần đây. Ảnh chụp màn hình
Lên top