Ngăn chặn lây nhiễm chéo dịch COVID-19 tại các cảng hàng không

Để tránh lây chéo giữa các cảng hàng không tiếp viên mặc đồ bảo hộ y tế trên chuyến bay. Ảnh ĐT
Để tránh lây chéo giữa các cảng hàng không tiếp viên mặc đồ bảo hộ y tế trên chuyến bay. Ảnh ĐT
Để tránh lây chéo giữa các cảng hàng không tiếp viên mặc đồ bảo hộ y tế trên chuyến bay. Ảnh ĐT
Lên top