Điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội:

Ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm y tế. Ảnh: Nhiệt Băng
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm y tế. Ảnh: Nhiệt Băng
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hoà hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm y tế. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top