Ngăn chặn heo lở mồm long móng "tuồn" vào TPHCM

Heo lở môm lông móng sắp mang tiêu hủy.
Heo lở môm lông móng sắp mang tiêu hủy.
Heo lở môm lông móng sắp mang tiêu hủy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top