Ngăn chặn “điểm nóng” khai thác hạt Dổi tại vườn quốc gia

Các đối tượng vừa bị xử lý vì triệt hạ cây gỗ Dổi tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Lê Phi Long
Các đối tượng vừa bị xử lý vì triệt hạ cây gỗ Dổi tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Lê Phi Long
Các đối tượng vừa bị xử lý vì triệt hạ cây gỗ Dổi tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top