Ngăn chặn dịch, TPHCM ngưng nhận lợn từ các tỉnh phía Bắc

Vận chuyển lợn trái phép sẽ khiến dịch tả lợn châu Phi tăng nhanh.
Vận chuyển lợn trái phép sẽ khiến dịch tả lợn châu Phi tăng nhanh.
Vận chuyển lợn trái phép sẽ khiến dịch tả lợn châu Phi tăng nhanh.
Lên top