Ngăn chặn cho vay qua app: Siết chặt và đưa vào diện kinh doanh có điều kiện

Để ngăn chặn tín dụng đen, người dân cần được tiếp cận vốn vay ngân hàng dễ dàng hơn. Ảnh: Cẩm Hà
Để ngăn chặn tín dụng đen, người dân cần được tiếp cận vốn vay ngân hàng dễ dàng hơn. Ảnh: Cẩm Hà
Để ngăn chặn tín dụng đen, người dân cần được tiếp cận vốn vay ngân hàng dễ dàng hơn. Ảnh: Cẩm Hà
Lên top