Ngắm những chiếc tàu cá ở cơ sở đóng tàu ở miền Tây

Hai chiếc tàu cá cơ bản đã hoàn thành, người thợ đang làm những công đoạn cuối cùng. Ảnh: Trần Tuấn
Hai chiếc tàu cá cơ bản đã hoàn thành, người thợ đang làm những công đoạn cuối cùng. Ảnh: Trần Tuấn
Hai chiếc tàu cá cơ bản đã hoàn thành, người thợ đang làm những công đoạn cuối cùng. Ảnh: Trần Tuấn