Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngậm ngùi quay về khi đến trải nghiệm buýt đường sông

Nhiều người dân bức xúc không mua được vé để đi tàu buýt sông. Ảnh: Nguyễn Đức
Nhiều người dân bức xúc không mua được vé để đi tàu buýt sông. Ảnh: Nguyễn Đức