Ngắm khoảnh khắc “cha kiệu con” đón năm mới giữa biển người Hà Nội