Ngắm đoàn tàu Thống Nhất chất lượng cao thế hệ 3 lăn bánh chuyến đầu tiên

Tiếp viên đoàn tàu nghiêm chỉnh đón khách.
Tiếp viên đoàn tàu nghiêm chỉnh đón khách.