Ngắm bộ sưu tập hiện vật cổ của Bảo tàng tư nhân đầu tiên ở Hà Tĩnh

Bộ sưu tập tẩu hút thuốc và ấm, chén uống rượu cổ tại Bảo tàng Hoa Cương. Ảnh: Trần Tuấn.
Bộ sưu tập tẩu hút thuốc và ấm, chén uống rượu cổ tại Bảo tàng Hoa Cương. Ảnh: Trần Tuấn.
Bộ sưu tập tẩu hút thuốc và ấm, chén uống rượu cổ tại Bảo tàng Hoa Cương. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top