Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nếu trường công sai phạm như Lương Thế Vinh, Hiệu trưởng đã mất chức

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong một buổi sinh hoạt tập thể. Ảnh: Tri thức trẻ
Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong một buổi sinh hoạt tập thể. Ảnh: Tri thức trẻ