Nếu trường công sai phạm như Lương Thế Vinh, Hiệu trưởng đã mất chức

Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong một buổi sinh hoạt tập thể. Ảnh: Tri thức trẻ
Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong một buổi sinh hoạt tập thể. Ảnh: Tri thức trẻ
Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh trong một buổi sinh hoạt tập thể. Ảnh: Tri thức trẻ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top