Nếu sớm chỉ rõ thiếu sót thì sai phạm ở Khánh Hòa sẽ không lặp đi lặp lại

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hữu Long
Lên top