Nếu ông Nguyễn Minh Mẫn không thực hiện kết luận, Thanh tra Chính phủ “sẽ có bước tiếp theo”

Ông Lê Hồng Lĩnh. Ảnh: VGP
Ông Lê Hồng Lĩnh. Ảnh: VGP
Ông Lê Hồng Lĩnh. Ảnh: VGP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM