Nếu lại được bay vì đồng bào, tôi sẵn sàng lên đường

Phi hành đoàn Vietjet và nhân viên mặt đất trao đổi công việc trước một chuyến bay giải cứu công dân. Ảnh: M.H.
Phi hành đoàn Vietjet và nhân viên mặt đất trao đổi công việc trước một chuyến bay giải cứu công dân. Ảnh: M.H.
Phi hành đoàn Vietjet và nhân viên mặt đất trao đổi công việc trước một chuyến bay giải cứu công dân. Ảnh: M.H.
Lên top