Nếu không sớm cải tạo hư hỏng đường băng, sẽ tăng nguy cơ mất an toàn

Nếu không sớm cải tạo hư hỏng đường băng, sẽ tăng nguy cơ mất an toàn bay. Ảnh: GT
Nếu không sớm cải tạo hư hỏng đường băng, sẽ tăng nguy cơ mất an toàn bay. Ảnh: GT
Nếu không sớm cải tạo hư hỏng đường băng, sẽ tăng nguy cơ mất an toàn bay. Ảnh: GT
Lên top