“Lạm phát” giấy khen và bệnh thành tích giáo dục

Nếu không muốn khen thưởng... mất giá

TS Nguyễn Văn Hoà - cố vấn của chương trình “Thầy cô chúng ta đã thay đổi”. Ảnh: Tuấn Anh
TS Nguyễn Văn Hoà - cố vấn của chương trình “Thầy cô chúng ta đã thay đổi”. Ảnh: Tuấn Anh
TS Nguyễn Văn Hoà - cố vấn của chương trình “Thầy cô chúng ta đã thay đổi”. Ảnh: Tuấn Anh
Lên top