“Nếu không có thêm bằng chứng thì phải rút quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện”

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp của Ủy ban TVQH (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp của Ủy ban TVQH (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp của Ủy ban TVQH (Ảnh: QH)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM