Nếu kéo dài thời gian phong tỏa cứng, Đà Nẵng sẽ thông báo sớm cho dân

Đà Nẵng xem xét kéo dài thêm thời gian phong tỏa cứng toàn thành phố sau 7 ngày đã thực hiện. Ảnh: T.C
Đà Nẵng xem xét kéo dài thêm thời gian phong tỏa cứng toàn thành phố sau 7 ngày đã thực hiện. Ảnh: T.C
Đà Nẵng xem xét kéo dài thêm thời gian phong tỏa cứng toàn thành phố sau 7 ngày đã thực hiện. Ảnh: T.C
Lên top