Nếu Hải Dương cần, lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng!

Các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại tâm dịch Hải Dương. Nguồn: Bộ Y tế
Các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại tâm dịch Hải Dương. Nguồn: Bộ Y tế
Các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại tâm dịch Hải Dương. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top