Nếu dừng dự án thủy lợi ngàn tỉ ở Tây Nguyên, dân lòng hồ "bơi" đi đâu?

Bộ NN&PTNT kiểm tra thực địa khu vực lòng hồ thuộc dự án thủy lợi ngàn tỉ ở Tây Nguyên chiều 3.9. Ảnh B.Tr
Bộ NN&PTNT kiểm tra thực địa khu vực lòng hồ thuộc dự án thủy lợi ngàn tỉ ở Tây Nguyên chiều 3.9. Ảnh B.Tr
Bộ NN&PTNT kiểm tra thực địa khu vực lòng hồ thuộc dự án thủy lợi ngàn tỉ ở Tây Nguyên chiều 3.9. Ảnh B.Tr
Lên top